• Ångtåget uti Nora
För att undvika trängsel säljer vi ca en 1/3-del av antalet tillgängliga platser i tåget så att vi alla kan hjälpas åt att hålla avstånd. Samtidigt inför vi krav att alla måste förköpa sin resa.
Beställ gärna fika i Järle i samband med att du köper din biljett.