Söndag 29 Augusti

Sista helgen i augusti är det normalt Noramarken men som läget är blir det ingen Noramarken i år heller. Vi kommer i alla fall fira en säsongsavslutning och planerar att ha 2 ångtåg samt rälsbuss i drift.