Antikrundan

Den 24 Augusti kommer SVT till oss på Ångtåget och spelar in Antikrundan. Vi kör helgtrafik som vanligt både lördag och söndag men har också öppet i våra verkstäder och museumet. Titta även på Förstlingen II, en kopia av det första ångloket som bygdes i Sverige.