Noramarken 29-30 Augusti

Noramarken är traditionellt vår stora säsongsavslutning då vi "kör med allt som går". I år är det ingen marknad i Nora men vi kör på hela helgen ändå.

Ångtåget rullar Nora - Järle och vi planerar att sätta in ett extra blandat tåg mellan ångtågets turer.