2019-07-04 - Ångtåget Nora - Järle

25 kr

Biljetten gäller för resa Nora - Järle och tillbaka på angiven dag, klockslag och sträcka. Resan tar ca 1.5 timmar. På vägen från Nora passerar vi Kristinelundsbadet, Källarhalsen, Stora och lilla Mon samt den spektakulära Järlebron.

Ångtåget uti Nora är en ideell förening där vi är beroende av frivillga krafter för att köra trafiken.  Med anledning av de restriktioner som finns under pandemin kan vi med kort varsel tvingas ställa in trafiken. Vi kommer i dessa fall att informera dig och återbetala biljettpriset.

Vid torr väderlek kan ångloket ersättas med ett historiskt diesellok.

Detaljerad tidtabell hittar du här.